Meie aasta 2022

Aasta 2022 tõi meile terve hulga uusi ja põnevaid projekte. Pakume allpool väikese valiku meie tehtud töödest.

Leader toetas Veoki Pealisehituse OÜ küttesüsteemi kaasajastamist

Läbi uue pelletkatla paigaldamise vähenevad ettevõtte küttekulud, negatiivne mõju keskkonnale ning kütmiseks kuluv aeg. Projekti tulemusena kaasajastatakse tuleohutusreeglitele vastamine, paraneb töökeskkond ning -tingimused. Tänu katla kütmisele tulenevale ajavõidule suudab ettevõte tagada konkurentsivõimelisemaid teenuseid ning seega tagatakse olemasolevate töökohtade jätkusuutlikkus. Antud projekti otsese tulemusena uusi töökohti ei looda, kuid see-eest muutub tootmistööliste tööaeg sihipärasemaks ning väheneb […]