VPE

Leader toetas Veoki Pealisehituse OÜ küttesüsteemi kaasajastamist

Läbi uue pelletkatla paigaldamise vähenevad ettevõtte küttekulud, negatiivne mõju keskkonnale ning kütmiseks kuluv aeg.

Projekti tulemusena kaasajastatakse tuleohutusreeglitele vastamine, paraneb töökeskkond ning -tingimused. Tänu katla kütmisele tulenevale ajavõidule suudab ettevõte tagada konkurentsivõimelisemaid teenuseid ning seega tagatakse olemasolevate töökohtade jätkusuutlikkus.

Antud projekti otsese tulemusena uusi töökohti ei looda, kuid see-eest muutub tootmistööliste tööaeg sihipärasemaks ning väheneb katla kütmisest tulenev raske füüsiline koormus.

Projekti maksumus on 34 066 eurot, toetuse summa on 14 999.95 eurot. Projekt teostatakse kahes osas, oodatav valmimisaeg on oktoober 2022.

Täidame ka teie julgeimad unistused

Oleme aastate jooksul ehitanud väga mitmesuguseid projekte alates kaevanduse autodest ning lõpetades rallikärude ja ülekandejaama veokitega. Võtke meiega ühendust ja koos leiame teie unistustele teostuse.