Leader toetas Veoki Pealisehituse OÜ küttesüsteemi kaasajastamist

Läbi uue pelletkatla paigaldamise vähenevad ettevõtte küttekulud, negatiivne mõju keskkonnale ning kütmiseks kuluv aeg. Projekti tulemusena kaasajastatakse tuleohutusreeglitele vastamine, paraneb töökeskkond ning -tingimused. Tänu katla kütmisele tulenevale ajavõidule suudab ettevõte tagada konkurentsivõimelisemaid teenuseid ning seega tagatakse olemasolevate töökohtade jätkusuutlikkus. Antud projekti otsese tulemusena uusi töökohti ei looda, kuid see-eest muutub tootmistööliste tööaeg sihipärasemaks ning väheneb […]